Adatkezelési tájékoztató

Tisztelt Ügyfelünk! Szolgáltatásunk során a tájékoztatóban részletesen kifejtett esetekhez az Ön személyes adatait tároljuk és kezeljük. Hogy Ön átláthassa ezeket az adatkezeléseket összeállítottuk ezt a tájékoztatót, amiben részletesen felsoroljuk mit és miért teszünk.

Az Adatkezelő

Amikor igénybe veszi szolgáltatásainkat az Ön adatait a következő Adatkezelő kezeli:

Cégnév: MEDI-LIV Bt.

Székhely: 2143 Kistarcsa Kápolna u. 31.

Adószám: 21526482-1-13

Az érintett adatok köre

A szolgáltatás során az alábbi adatait kezelhetjük: az Ön neve, címe, telefonszáma, adószáma, TAJ száma, személyi igazolvány száma, látogatásának dátuma és időpontja, termék vagy szolgáltatás megnevezése mennyisége, vételára, a fizetés módja; az orvosi vizsgálat során az Ön egészségügyi vizsgálatainak leletei, állapota, kórtörténete, receptjei; meghatalmazás esetén a meghatalmazottak nevét, címét, személyi igazolványszámát kezeljük.

Az adatkezelés céljai és azok jogalapja

Amikor igénybe veszi szolgáltatásunkat, az adatkezelés célja és jogalapja maga a szolgáltatás teljesítése. Ha számlát állítunk ki, azt a számviteli törvényeknek való megfelelés miatt teszünk. Az Önnel való kapcsolattartáshoz kezeljük elérhetőségeit, ez az üzletmenethez tartozó jogos érdekkörbe tartozik. Az egészségügyi adatai, receptjei rögzítését törvényi előírások alapján tesszük.

Egészségügyi vizsgálattal összefüggő adatkezelés

Az Ön orvosi vizsgálata során az Adatkezelő részletesen megismerheti az Ön egészségügyi állapotát, kórtörténetét és más érzékeny információt. Az Ön adatai mindeközben biztonságban vannak, az így megismert információk kapcsán a szolgáltatót köti az orvosi titoktartás és meg kell felelnie a rendkívüli szigorú egészségügyi adatok kezeléséről rendelkező törvényi előírásoknak.

Felhívjuk figyelmét, hogy egészségügyi adatait harmadékfélnek nem továbbítjuk, de törvényi előírás szerint rögzítjük az állam által üzemeltetett központi egészségügyi nyilvántartó rendszerben, az EESZT-ben (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér). Az EESZT rendszerében Ön rendelkezhet arról, hogy adatai milyen módon elérhetőek a különböző egészségügyi szolgáltatók számára. További információkért látogassa meg a http://eeszt.gov.hu weboldalt!

Meghatalmazásokkal összefüggő adatkezelés

Amennyiben Ön valaki megbízottjaként jár el valakinek a nevében, akkor a jogosultság tisztázása és a meghatalmazott azonosítása érdekében az Ön személyes adatait megismerjük.

Kapcsolattartással összefüggő adatkezelés

Ahhoz, hogy kapcsolatba tudjunk Önnel lépni, tájékoztatni tudjuk az esetleges változásokról és személyre szabott szolgáltatásokat tudjunk nyújtani, kezeljük a nevét, e-mail címét, dátumot, időpontot, és ha Ön keresett meg minket, akkor az üzenetben megadott egyéb személyes adatait. Ez az adatkezelés a cég jogos érdeke. Az adatokat ebben az esetben, csak az Ön kérésére töröljük (amennyiben ez nem ütközik egyéb adatkezelési indokokkal).

Minőségi kifogások kezelése

Amikor Önnek valamelyik szolgáltatással, kapcsolatban minőségi kifogása van, vagy terméket visszavesszünk, ezen célok megvalósulása érdekében az adatait kezeljük. Ez ahhoz szükséges, hogy a szerződésben, garanciában vállaltakat teljesíteni tudjuk. Ebben az esetben a következő adatokat kezeljük: Az Ön neve, címe, panaszbejelentés helye, ideje, egyedi azonosítószáma, módja. panaszos által beküldött iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok jegyzéke, panasz leírása jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, jegyzőkönyvvezető neve, aláírás visszavét esetén a termék adatai. Ezeket a az adatokat, a törvényi előírásoknak megfelelően 5 évig tároljuk. Ha Ön a vásárlók könyvébe tett bejegyzést, azok másodpéldányát két évig őrizzük.

Adattovábbítás

A számlák feldolgozásához könyvelőirodát veszünk igénybe, így velük megosztjuk a számlaadatokat.

Bankkártyás fizetés esetén a terminált vagy online fizetési felületet biztosító szolgáltatóval megosztjuk a fizető azonosítóját, a tranzakció összegét, dátumát, időpontját.

Irataink tárolásához archiváló céget vehetünk igénybe, akik az előbbiekben felsorolt adatok mindegyikét tárolják.

Az Ön jogai

Ön bármikor kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Továbbá kérheti az érintett információk hordozható formában való közlését. További információért olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit.

Amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos kérdése, kérése van, lépjen velünk kapcsolatba elérhetőségeinken.

Ha az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt szeretne benyújtani az alábbi helyen teheti meg:

  • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
  • H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
  • Tel.: +36 (1) 391-1400
  • ugyfelszolgalat@naih.hu